It's not just the cars, it's the people


Wenst u een annulatieverzekering om uw deelname aan een BPF-Event in het buitenland te dekken?

 

Onze sponsor Catherine Douchamps van "Bureau Maerschalck SPRL" stelt u de volgende formule voor:

 

Tijdelijke annulatieverzekeringen NoGo: De ideale verzekering voor een reis met de wagen.

NoGo Car Holiday is specifiek ontworpen om autoreizen te dekken met een verblijf in een hotel of een vakantiehuis, en dit ongeacht de duur van het verblijf.

Voordelen

 • Aantrekkelijke forfaitaire prijs voor elke reis
 • Tot 8 begunstigden op één enkel contract 

Voornaamste garanties

 1. Terugbetaling van logementskosten en kosten voor vrijetijdsbesteding (sport, spektakels, stages, excursies, ..)
 2. Reisannulatie of reiswijziging
 3. Verschillende premies volgens het maximum gewaarborgd bedrag per reis 
 • Plafond Small = 750€ per reis - 25€
 • Plafond Medium = 1.250€ per reis - 55€
 • Plafond Large = 2.500€ per reis - 100€

Gedekte oorzaken

 1. Gezondheidsprobleem: uw klant of één van zijn naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.
 2. Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven: economisch ontslag, intrekken van vakantiedagen door de werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van de vervanger, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen, aanzienlijke schade aan de woning of aan het voertuig, echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk.
 3. Meer uitzonderlijke gebeurtenissen: weigering van de visum van uw klant, de nodige inentingen kunnen hem niet worden toegediend, hij wordt opgeroepen als jurylid voor de rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, hij is opgeroepen voor de adoptie van een kind.

Voor meer info en bevestiging van de voorwaarden, garanties en gedekte oorzaken: Catherine Douchamps