Registratie voor evenementen van Belgian Porsche Friends (BPF)

Via deze website kunt u registreren voor evenementen van BPF. Uw persoonlijke gegevens worden dan verzameld en verder verwerkt voor de hierna uiteengezette doeleinden. De daartoe vereiste verwerkingsverrichtingen en het evenement zelf vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van BPF dat evenementen leidt en dat optreedt als gegevensbeheerder.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we, voor welk doel en via welke technische weg?

De verzamelde en verder verwerkte persoonlijke gegevens zijn:

  • gegevens noodzakelijk voor de organisatie en het goede verloop van het evenement, zoals geslacht (nodig voor de juiste aanspreektitel), naam, voornaam, beroep, postadres en mailadres, telefoonnummer, nummerplaat.
  • foto's/afbeeldingen/videobeelden die in de context van het evenement gepubliceerd zouden kunnen worden;
  • geluidsopnamen van interventies van geregistreerde personen die zich tijdens de deelname aan het evenement voordoen.

2. Doelen

De verwerking van persoonlijke gegevens in de context van het evenement gebeurt met het oog op de leiding/organisatie van het evenement, met inbegrip van het beheer van lijsten voor contacten, uitnodigingen, deelnemers, acties na het evenement, publicatie van foto's/afbeeldingen/videobeelden, presentaties, publicatie op het internet.

Deelnemers die verkiezen dat er geen beeldmateriaal van hen wordt gemaakt of gepubliceerd op om het even welke drager, hebben de gelegenheid daartegen bezwaar te uiten.

De verwerkingsverrichtingen op persoonlijke gegevens gekoppeld aan de organisatie en de leiding van dit evenement zijn noodzakelijk voor het bestuur en de werking van BPF, zoals toegestaan door Verordening (EU) 2016/796.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens, wie krijgt ze te zien? 

Sommige van uw persoonlijke gegevens (deelnemerslijsten met namen, voornamen, foto's en videobeelden) kunnen op het internet geplaatst worden maar zullen alleen toegankelijk zijn voor BPF-leden.

Als u niet instemt met deze openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, moet u afmelden waar dat vereist is of de databeheerder op de hoogte brengen door de contactgegevens van het evenement te gebruiken en uw verzoek uitdrukkelijk te formuleren.

4. Hoe beschermen en beveiligen we uw gegevens? 

De verzamelde persoonlijke gegevens en alle informatie met betrekking tot bovenvermeld evenement worden bewaard op de servers van SITEGROUND, waarvan de verrichtingen zich houden aan hun beveiligingsbeslissingen en voorzieningen die in het leven zijn geroepen voor dergelijke servers en diensten.

5. Hoe kunt u uw gegevens controleren, wijzigen of verwijderen?

Mocht u willen nagaan welke persoonlijke gegevens over u bewaard worden door de verantwoordelijke beheerder, mocht u ze willen laten wijzigen, corrigeren of verwijderen, dan moet u met de beheerder contact opnemen via de contactgegevens van het evenement en daarbij uitdrukkelijk uw verzoek formuleren. We vestigen uw aandacht in het bijzonder op de gevolgen van een verzoek om verwijdering, waarna er immers totaal geen mogelijkheid meer is om u te contacteren.

Als u niet instemt met dergelijke verwerking van uw gegevens, dan moet u met de beheerder contact opnemen via de contactgegevens van het evenement en daarbij uitdrukkelijk uw verzoek formuleren.

6. Hoe lang houden we uw gegevens bij? 

Uw persoonlijke gegevens zullen deel uitmaken van een lijst met contactdetails die intern binnen het bestuur van BPF wordt gedeeld om u in de toekomst, in de context van BPF-activiteiten te contacteren. Foto's en videobeelden zullen bewaard blijven zolang BPF bestaat.

7. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de organisatie van het evenement of betreffende gegevens die in de context van het evenement worden verwerkt of betreffende uw rechten, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur. 

8. Verweermiddelen

Opmerkingen kunt u richten aan het BPF-bestuur. Klachten kunt u richten aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.