Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Rijvaardigheidscursus (slip en drift)

zondag 7 juni 2020
Visé - Centre de maitrise du volant

Uw contactpersoon: Philippe LIENARD

Op zondag 07 juni, richt BPF in samenwerking met het Centre de Maîtrise du Volant te Visé opnieuw een driftcursus in. 
 
Het Centre de Maîtrise du Volant is een specifiek ontworpen site met een betonvlakte die permanent besproeid wordt om zowel beginners als gevorderden de mogelijkheid te geven om in optimale omstandigheden hun voertuig beter te leren kennen en te anticiperen op onvoorzienbare omstandigheden.

U kunt inschrijven voor één van de volgende sessies:

 • Voormiddag: 9u00 - 12u00
 • Namiddag: 13u30 - 16u30

Voor de eerste sessie verwachten we u vanaf 8u45.  Om 9u00 stipt starten we met een theoretische les, meteen gevolgd door het leukere gedeelte, namelijk de praktische oefeningen. 
De deelnemers voor de tweede sessie worden vanaf 13u15 verwacht.  Het eigenlijke programma is identiek aan datgene van de voormiddag en start stipt om 13u30.

Door de maatregelen om de coronavirus te bestrijden zal er geen lunch of ontbijt voorzien worden. Mondmasker is verplicht in de wagen bij aanwezigheid van een instructeur of passagier. Denk er aan om je eigen drank mee te nemen. 

Stop de verspreiding van Covid-19

  1. Blijf thuis als je ziek bent.
  2. Was vaak je handen met water en zeep.
  3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  4. Beperk je fysieke sociale contacten.
  5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

In de opleiding maakt u in alle veiligheid kennis met het sportief gedrag van uw eigen Porsche, op een aangepast terrein en steeds onder begeleiding van een ervaren instructeur.  U leert zelf hoe een gecontroleerde slip uit te lokken en hoe leuk het wel kan zijn om al glijdend door de bocht te gaan.  Een fijne, maar vooral leerrijke ervaring die u in het dagdagelijks gebruik van uw Porsche nog vaak van pas zal komen.  

De prijs per persoon en per sessie bedraagt 280 € voor leden en 355 € voor niet-leden (zie ook annuleringsvoorwaarden). Het aantal deelnemers per sessie wordt tot 6 beperkt waardoor de effectieve rijtijden optimaal benut worden.   

 

Met sportieve groeten, 

Het BPF-team.

Specifieke voorwaarden:

Deze cursus kan geannuleerd worden indien de coronamaatregelen verstrengt worden. In dergelijk geval wordt uw deelname terugbetaald. Er zal geen enkele compensatie van BPF kunnen worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.