Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Ledenvergadering en BPF nieuwjaarsfeest

zaterdag 3 maart 2018
Beersel - Le Grand Salon

Beste Belgian Porsche Friend,

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen weken gemerkt dat het eindejaarsfeest editie 2017 niet plaats gevonden heeft.  Vermits dit event steeds zeer kort op de restorally volgde, heeft Belgian Porsche Friends ervoor geopteerd om dit eindejaarsfeest te vervangen door … een nieuwjaarsfeest (!) en dat meteen te combineren met de ledenvergadering.  U leest het goed: we spreken hier over een echt feest en dus niet langer over een uitgebreide receptie.

Zaterdagavond 03/03/2018 verwelkomen wij u op een openingsreceptie gevolgd door de jaarlijkse ledenvergadering.

Na afloop van deze vergadering kunnen we genieten van een gastronomisch 4-gangendiner.  Gelukkig kunnen de opgedane calorieën tijdens het dansfeest (met live-act) opnieuw verbrand worden.

Plaats van afspraak is “Le Grand Salon” te Beersel.  Deze nieuwe event locatie aan de kerk van Beersel biedt een indrukwekkend decor op een boogscheut van Brussel. 

Om 18.00 u. willen we graag samen met u het glas op het nieuwe jaar heffen.  Vervolgens kunnen we dan overgaan tot de ledenvergadering waarbij de volgende punten op de agenda staan:

 • Korte terugblik op 2017
 • Voorstelling programma 2018
 • Financieel overzicht
 • Voorstelling sponsors
 • Allerlei

Na de ledenvergadering is er ruimschoots tijd om rustig bij te praten tijdens het diner en het dansfeest.  Dankzij een bijdrage uit de clubkas kan BPF u deze ganse avond (openingsreceptie, ledenvergadering, 4-gangendiner en dansfeest) aanbieden aan een verminderde prijs van 140 € p.p.

Om dit nieuwe concept te promoten geeft BPF u de kans om tot maximaal 6 personen per lid in te schrijven. 

Via het inschrijvingsformulier op onze website kan u zich vanaf heden registreren.

Belgian Porsche Friends hoopt alvast om u op dit ledenfeest te mogen verwelkomen.

Tot dan.

Het ganse BPF-team


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.