Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Openingsreceptie en ledenvergadering

zondag 19 februari 2017
Vilvoorde - Brasserie - Restaurant CANAL

Traditiegetrouw organiseert BPF in het begin van het nieuwe jaar een openingsreceptie/ledenvergadering.  Deze openingsreceptie zal op zondag 19 februari 2017 in Brasserie Restaurant Canal Vilvoorde plaatsvinden.  Het adres is Maria Theresialaan 47 te 1800 Vilvoorde.  

Om 14.30 u. willen we graag samen met u het glas op het nieuwe jaar heffen.  Omstreeks 15 u. kunnen we dan overgaan tot de ledenvergadering waarbij de volgende punten op de agenda staan: 

 • Korte terugblik op 2016
 • Voorstelling programma 2017
 • Financieel overzicht
 • Informatie over de hervormingen binnen de club
 • Voorstelling sponsors
 • Allerlei

Na de ledenvergadering is er ruimschoots tijd om rustig bij te praten tijdens een “walking dinner” dat u grotendeels door BPF aangeboden wordt waardoor uw eigen bijdrage tot 35 € p.p. beperkt blijft.  Via het inschrijvingsformulier op onze website kan u zich vanaf heden registreren.  

Beste Belgian Porsche Friend, u heeft ongetwijfeld al gemerkt dat 2017 een bijzonder boeiend jaar voor onze club gaat worden.  Natuurlijk hopen we daarbij ook op uw steun en enthousiasme te kunnen rekenen.  Belgian Porsche Friends wil u dan ook graag uitnodigen om uw lidmaatschap voor 2017 in orde te brengen.  U kan dit doen door het lidgeld van 120 € op de gekende BPF-rekening met IBAN-nummer BE63 1030 3213 0108 te storten.  

Belgian Porsche Friends hoopt alvast om haar leden talrijk op deze ledenbijeenkomst te mogen verwelkomen.  

Tot dan.  

Philippe Liénard, Peter Vanhuffel, Tom Doms, Jean Van der Hasselt, Jos Pay en Arne Masureel.  


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.