Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Francorchamps evening session

woensdag 31 mei 2017
Spa Francorchamps F1 circuit

De laatste weken kreeg Belgian Porsche Friends meermaals de vraag om een circuitevent op Zolder of Francorchamps te organiseren.  

BPF heeft een aantal mogelijkheden onder de loep genomen en besloten om u een 2 uur durende avondsessie te Francorchamps aan te bieden.  

Deze sessie zal doorgaan op woensdagavond 31 mei 2017 van 18 tot 20 uur.  Er wordt gereden volgens het concept van “open pitlane”, d.w.z. dat er geen verplichte stops zijn en u gedurende 2 uur ten volle van het mooiste circuit ter wereld kan genieten.  Uiteraard kan u daarbij op technische bijstand en een VIP onthaal rekenen.  De geluidslimiet is 95 dB.  

De normale prijs voor deze sessie bedraagt 320 €, maar Belgian Porsche Friends kan u deze unieke circuitervaring voor 280 € aanbieden (minimum van 10 BPF-wagens is vereist).  Eventuele begeleiders betalen 45 €.  

Diegenen die hun eerste stappen op circuit willen zetten of hun rijkunsten verder willen aanscherpen, kunnen een beroep op twee bekwame rijinstructeurs doen.  De prijs voor 2*40 minuten coaching bedraagt 200 €.  

Belgian Porsche Friends hoopt u hiermee een zeer origineel en aantrekkelijk aanbod op Francorchamps te kunnen aanbieden, waarbij wij onze leden een hoge toegevoegde waarde en een kwalitatieve ervaring willen bezorgen.  

Tot binnenkort op Francorchamps!  

Het BPF-team.  

Bijzondere voorwaarden:

 • Helm voor bestuurder én passagier alsmede twee trekhaken (voor & achter) zijn verplicht!! 
 • De organisatie van deze trackday ligt in handen van Curbstone.  Een eventuele deelname gebeurt onder volledige décharge en op eigen risico.
 • De organisatie valt buiten de verantwoordelijkheid van BPF.

Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.