Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Rijvaardigheidscursus

zondag 22 mei 2016
Visé - Centre de maitrise du volant

BPF richt op zondag 22/05/2016 opnieuw een driftcursus in het Centre de Maîtrise du Volant te Visé in. 
 
Het Centre de Maîtrise du Volant is een specifiek ontworpen site met een betonvlakte die permanent besproeid wordt om zowel beginners als gevorderden de mogelijkheid te geven om in optimale omstandigheden hun voertuig beter te leren kennen en te anticiperen op onvoorzienbare omstandigheden.  Het centrum wordt al meer dan 20 jaar geleid door meervoudig Belgisch kampioen Philippe Ménage. 
 
Het programma bestaat uit 2 delen, waarvoor u afzonderlijk of samen kunt inschrijven:
Voormiddag Zo 22/05/2016: 9u00 - 12u00 
Namiddag Zo 22/05/2016: 13u30 - 16u30 
 
Voor de eerste sessie verwachten we u vanaf 8u30 voor een licht ontbijt.  Om 9u00 stipt starten we met een theoretische les, meteen gevolgd door het leukere gedeelte, namelijk de praktische oefeningen. 
De deelnemers voor de tweede sessie worden vanaf 12u30 verwacht en krijgen een lichte lunch aangeboden.  Het eigenlijke programma is identiek aan datgene van de voormiddag en start stipt om 13u30.

In de opleiding maakt u in alle veiligheid kennis met het sportief gedrag van uw eigen Porsche, op een aangepast terrein en steeds onder begeleiding van een ervaren instructeur.  U leert zelf hoe een gecontroleerde slip uit te lokken en hoe leuk het wel kan zijn om al glijdend door de bocht te gaan.  Een fijne, maar vooral leerrijke ervaring die u in het dagdagelijks gebruik van uw Porsche nog vaak van pas zal komen.  

Indien u dit wenst, kan het centrum ter plaatse een aangepaste bandenset monteren, zodat u zonder vrees voor bandenslijtage de cursus kunt volgen.  Gelieve dit wel op voorhand te melden zodat wij de beschikbaarheid van de juiste set kunnen nagaan.  

De prijs per persoon en per sessie bedraagt 209€ voor leden en 269€ voor niet-leden.  Als de vraag groter is dan het aanbod krijgen de leden voorrang op niet-leden.  

Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen.  
Met sportieve groeten, 

Het BPF-team.


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.