Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Openingsreceptie en ledenvergadering

zondag 17 januari 2016
Ninove - Restaurant De Bakermat

Beste Belgian Porsche Friend,

Op een moment dat het nieuwe jaar stilaan in aantocht is, de winterkoude en de eerste sneeuw nog steeds ver weg zijn en iedereen zich opmaakt voor de Kerst- en Nieuwjaarfestiviteiten willen wij toch nog even snel terugblikken op het voorbije jaar.  

2015 was voor onze club het tweede volledige jaar in het nog prille bestaan. Een jaar waarin 25 zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd werden. Activiteiten die door onze leden blijkbaar goed gesmaakt werden, want de meeste excursies waren lang op voorhand uitverkocht.  Voor een aantal organisaties zoals o.a. de rijvaardigheidstrainingen in Visé, de restorally in The Jane en natuurlijk onze excursie naar Saint-Tropez was de vraag telkenmale veel groter dan het aanbod.  

2015 was ook het jaar van de bevestiging.  Na het onverhoopte succes van Belgian Porsche Friends in 2014 hebben we afgelopen jaar ons ledenaantal gestaag zien toenemen.  Momenteel telt onze geliefde club ongeveer 120 leden en is ze uitgegroeid tot de meest dynamische van het land.  Allemaal liefhebbers die hun gezamenlijke passie binnen het kader van Belgian Porsche Friends willen delen.  

Vanzelfsprekend willen wij ook in 2016 graag verder werken aan de uitbouw van onze club.  Daarbij rekenen wij natuurlijk in de eerste plaats op u als lid van BPF.  Zonder uw steun kan een club als Belgian Porsche Friends niet bestaan.  

Belgian Porsche Friends wil u dan ook graag uitnodigen om uw lidmaatschap voor 2016 in orde te brengen.  U kan dit doen door het lidgeld van 120 € op de gekende BPF-rekening met IBAN-nummer BE63 1030 3213 0108 te storten.  

Natuurlijk mag u ook in 2016 boeiende BPF-activiteiten verwachten.  Voor een overzicht van al onze uitstappen willen wij u graag naar onze vernieuwde website verwijzen.  Beslist een bezoekje waard!  

Het nieuwe jaar starten we traditioneel met een combinatie van een ledenvergadering en een openingsreceptie.  Dit event zal op zondag 17 januari 2016 in Ninove plaatsvinden.  Plaats van afspraak is “De Bakermat”, een rijzende ster aan het Brusselse restaurantfirmament.  Het restaurant bevindt zich op de Leopoldlaan 95 te 9400 Ninove.  


Om 14.30 u. willen we graag samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Omstreeks 15 u. kunnen we dan overgaan tot de ledenvergadering waarbij de volgende punten op de agenda staan: 
•    Korte terugblik op 2015: overzicht statistieken
•    Voorstelling programma 2016
•    Financieel overzicht
•    Voorstelling sponsors
•    Allerlei

Na de vergadering nodigt Belgian Porsche Friends u uit voor een zeer verzorgd “walking dinner”-arrangement dat door BPF aan alle leden én hun partner gratis aangeboden wordt.  Via het inschrijvingsformulier op onze website kan u zich vanaf heden registreren.  

Wij hopen dat wij jullie op 17 januari in grote getale mogen verwelkomen en dat wij ook in de toekomst op jullie enthousiasme en support kunnen blijven rekenen.  

Alvast bedankt!

Met sportieve groeten,

Philippe, Peter T, Peter V en Tom


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.