Deze website is verhuisd naar http://www.belgianporschefriends.be


Openingsreceptie en ledenvergadering

zondag 18 januari 2015
Lommel

Belgian Porsche Friends wil u graag uitnodigen op de BPF-nieuwjaarsreceptie die op zondag 18 januari 2015 zal plaatsvinden.  Dit jaar trekken we voor onze receptie naar Lommel waar we door Rob Claes en het PRC-team hartelijk ontvangen zullen worden.  

Maar buiten bubbles en een overheerlijk “walking diner” valt er die dag nog meer te beleven...  

Om het nieuwe jaar goed te starten en alvast één van onze beloftes van het voorbije jaar na te komen heeft BPF besloten om de nieuwjaarsreceptie te combineren met de eerste ledenvergadering.

De receptie start om 15 uur en vindt plaats in de nieuwe showroom van PRC.  Na het uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar en het uitwisselen van de beste wensen voor 2015, gaan we omstreeks 15.45 u. over tot de ledenvergadering.  

De te bespreken agendapunten zijn: 

 • Korte terugblik op 2014: overzicht statistieken
 • Voorstelling programma 2015
 • Inspraak leden
 • Uitleg over website
 • Toelichting statuten
 • Financieel overzicht
 • Voorstelling kledij
 • Allerlei

Na de ledenvergadering is er ruimschoots tijd om rustig bij te praten tijdens een “walking dinner” dat ons door PRC aangeboden wordt. PRC kan u terugvinden aan de Fabrieksstraat 106 te 3920 Lommel.  

Belgian Porsche Friends hoopt alvast om haar leden talrijk met hun partner op dit eerste event van 2015 te mogen verwelkomen.  

Met sportieve groeten,

Het BPF-team.

Opgelet: 
Omwille van organisatorische redenen is online inschrijven verplicht.  
De nieuwjaarsreceptie met bijhorende ledenvergadering is enkel toegankelijk voor leden en hun partner die in orde met hun ledenbijdrage voor 2015 zijn.


Algemene voorwaarden (*)

(*) van toepassing op alle BPF events die plaats hebben na 1 januari 2020. 

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag per wagen (*)(**). Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF. 

(*) zie inschrijvingsformulier

(**) niet van toepassing voor benefietrally 

Annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering moet minstens 3 dagen voor het evenement gebeuren om recht te hebben op enige terugbetaling (**).
 • Bij annulering wordt er bij een eendaags event steeds 50 € als administratiekost weerhouden, bij een meerdaags event bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn bij een annulering steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 • Het bedrag dat bij annulatie betaald moet worden kan nooit groter zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u Belgian Porsche Friends daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. De vervanger dient het verschuldigde bedrag aan Belgian Porsche Friends te betalen en dus niet aan de annulerende deelnemer. Iedere vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.
 • In geval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 

(**) van toepassing op alle inschrijvingen vanaf 11 augustus 2021.

 

GDPR-beleid:

Klik op de link om kennis te nemen van onze GDPR-beleid.